บริการของเรา

ผังบริเวณ

master plan Rest go Tiwanon
plan 1 floor rest go tiwanon

ร้านค้าต่างๆ ใน Rest Go! Tiwanon

ร้านค้าพร้อมให้บริการ

-Tops daily
-SUB WAY
-Nobi cha
-D’Oro
-ร้านข้าวหอม
-ร้านกินผัก
-ไก่ทอดบังแอ
-Dragon Burn
-Kita Tea Stand
-ร้านราดหน้า แอนด์ บียอนด์
-Sai Nom’s
-ต้มเส้นตีนไก่
-ไจแอ้น ลูกชิ้นระเบิด
-JAMIE MILK
-ไก่ย่าง ห้าดาว

และร้านค้าอีกมากมาย ทยอยเปิดให้บริการเพิ่มเติม..ในอนาคต